Det er en optimistisk gjeng i golfklubben som har lagt ned mange timers arbeid for å få banen klar for sesongen. Søndag var det åpning.

– Vinteren er alltid en utfordring for golfbaner i Norge, men ved sesongstart har vi en grønnere bane enn vi har hatt de foregående år, sier klubbens leder Roy Fjeld i en pressemelding.

– Mange av klubbens medlemmer har vært på banen og arbeidet iherdig de siste dagene for å kunne åpne som planlagt.

Stemningen har vært god både under arbeid og felles spisepauser. Medlemmene gleder seg over at en ny sesong står for døren.

Ringerike golfbane AS gikk konkurs på nyåret, men Ringerike golfklubb har overtatt drift og ansvar for Ådals-banen.

– Med konstruktivt samarbeid mellom klubbens bankforbindelse, Sparebank 1 Ringerike Hadeland, klubbens medlemmer, forretningsforbindelser og samarbeidspartnere legges nå grunnlaget for en ny sesong, melder klubben.

 

Golfbanen, som ligger langs Ådalselva, har ni hull. Dessuten er det en footgolfbane med 18 hull. Her spilles det med vanlige golfregler, men med fotball i stedet for kølle og golfball.

– En fin familieaktivitet, som kan tas på sparket om man har noen timer ledig en dag i sommer, mener golfklubben.

I år arrangeres nybegynnerkursene «Veien til golf,» som skal være en rimelig introduksjon til sporten for både unge og eldre. Også erfarne spillere skal få sitt i løpet av sesongen, loves det.

– Faste onsdags-turneringer hver uke er også et populært treffpunkt. Både konkurransen og kaffe, vaffel og premieutdelingen etterpå er en viktig del av klubbmiljøet, forteller klubben.

 

10. juni blir det åpen dag, hvor man kan komme og prøve seg med både kølle og ball.

– Vi ønsker at flere skal få prøve gleden og helsefordelene ved golf, sier Roy Fjeld.

– En golfbane, med alt hva den omfatter, er en stor investering. Vi ser banen som et viktig tilbud til innbyggerne i Ringerike, og håper enda flere vil få glede av banen denne sesongen, sier Roy Fjeld.

Tyrifjord golfklubb på Storøya åpnet før helgen for spill på 12 sommergreener og seks vintergreener.