Vedgår at situasjonen er vanskelig, men: – Det er ingen her som diskuterer treneren

Mandag har daglig leder Runar Vinjevoll og trener Luke Torjussen sittet i møter for å analysere HBKs situasjon, og finne mulige løsninger på skadeproblemene og hva som er mulig å gjøre på kort sikt.