Torsdag ble tallene offentliggjort av Lotteri- og stiftelsestilsynet, og det viser seg at over 2,8 millioner kroner i momskompensasjon går til lokale idrettslag.

– Momskompensasjon er blant de viktigste ordningene når det gjelder rammevilkår for idrettslagene, sier idrettspresident Tom Tvedt.

Disse får momskompensasjon

– Det er en prinsipielt viktig ordning som gjør at idrettslagene ikke beskattes for frivillig arbeid. Derfor er norsk idrett ikke helt i mål ennå med den avkortningen som fortsatt finnes, men vi er definitivt på rett vei og godt fornøyd med økningen fra i fjor, sier Tvedt.

Glede i Ådal

I Ådal IL tas 116.000 kroner imot med åpne armer.

– Deilige penger å få, sier leder Tore Bentzen i idrettslaget.

– Vi kjente ikke beløpet på forhånd, men visste at det ville bli en kompensasjon. For vår del er beløpet nok såvidt høyt på grunn av byggingen av kunstgressbanen, sier han.

– Vi har ikke budsjettert med beløpet verken i året som har gått eller i 2016. Men pengene kommer godt med, forsikrer han, og forteller om forestående riving av gammel tribune, og bygging av ny, for å nevne noe.

LES OGSÅ: Milliongave til Ådal IL

Heradsbygda

Kjell Ivar Jevne i Heradsbygda IL forteller at de har budsjettert med momskompensasjon - men kanskje ikke så mye som 127.000 kroner.

– Beløpet henger rett og slett sammen med driftskostnadene våre. Det betyr at vi har hatt stor aktivitet, sier han.

– Vi prøver alltid å legge oss litt under forventet beløp i budsjettet. Det er noe usikkerhet, blant annet fordi beløpet påvirkes av hvor mange som søker momskompensasjon hvert år, sier han.

Jevne kan fortelle at HIL har mye aktivitet. Etter at nytt kunstgressdekke kom på plass på HIL stadion, har det også blitt bedre kvalitet på tilbudet, lengre sesong og mer forutsigbare forhold for HIL-utøverne.

LES OGSÅ: Millioner til lokale idrettsanlegg

Golfklubben

Den aller største mottakeren av momskompensasjon i distriktet er Tyrifjord golfklubb, som får drøyt 528.000 kroner. Og det er det en enkel grunn til, ifølge Bente Skarsgard.

– Det er fordi vi ikke får fratrekk for inngående moms. Vi får jo ingen som helst støtte til drift; alt er selvfinansiert, sier hun.

Og dermed kommer det kompensasjon for moms på alle inngående fakturaer på tampen av året.

– Dette er penger vi er veldig takknemlige for. I fjor fikk vi 509.000 kroner, og vi hadde kanskje regnet med enda litt mer enn 528.000 i år, sier hun.

– Grunnen til at vi for eksempel får mye mer enn Holeværingen, er at vi er helt selvfinansierte. Vi har ingen driftsstøtte, sier hun.

– Beløpet er basert på de reviderte regnskapene, og revisor er også inne i bildet når vi sender tallene til Norges idrettsforbund, forteller Skarsgard.

Bredt tilbud

Leder i styret i golfklubben, John Magne Pedersen, understreker at klubben gir et tilbud med stor bredde, selv om den ofte betraktes som noe annet enn et vanlig idrettslag.

– Vi har et omfattende tilbud til så vel barn som pensjonister. Og vi har et nært samarbeid med Holeværingen om tilbud til barn, sier han.

LES OGSÅ: – Golf er jo ren medisin!