– Hvordan skrives «dumt gjort»? Sitatet stammer fra et klasserom på Heggen skole i 1994. Den gang som nå gikk debatten høyt om skolen skulle bestå eller ikke.

Elevene ville gjerne gi sine bidrag, og var i full gang med å skrive sine brev til ordføreren: «Åssen skrives dumt gjort?» ville en av elevene vite. Læreren var velvillig og hjelpsom og skrev » dumt gjort» på tavla.

Skolekampen den gang ble nøye fulgt av både lokal-TV, lokalavisen og til og med VG! Uheldigvis kom Lokal-TV innom nettopp dette klasserommet, og teksten på tavla fanget øyeblikkelig fotografens interesse. Kameraet ble rettet mot teksten, og i de tusen ringerikshjem ble innslaget vist.

LES OGSÅ: Har vi råd til å beholde Heggen barnehage? | Harald Fagerås (Sp)

Litt oppmerksomhet skapte det jo både på rådhuset og ellers på Ringerike. Det ble antydet at lærerne opptrådte politisk, men det var overhodet ikke tilfelle!

– En tverrfaglig innfallsvinkel i undervisningen med norsk rettskrivning, samfunnsfag og ytringsfrihet i praksis ville vi kalt det i dag. Den gangen gikk det bra, skolen ble reddet, og den ble opprettholdt helt til 2009.

I 2012 ble Heggen barnehage opprettet som midlertidig etter at bygget hadde stått tomt og «stille» i tre år. Bygget fra 1977 ble igjen fylt med liv og latter fra små barn i livlig lek – til barn, foreldres og lokalsamfunnets store glede. Fra 1. januar 2018 ble barnehagen vedtatt permanent, og alle parter trodde på politikernes løfter.

Men den gang ei! I høst kom rådmannens budsjettforslag om nedleggelse fra høsten 2020 – og deretter riving av bygget! – Et sjokkerende, uforståelig, rått og brutalt forslag antakelig basert på dårlig lokalkunnskap og med det dyreste kostnadsforslaget som utgangspunkt.

Gjennom mange år har befolkningen på Veme bodd som på en «berg-og-dal-bane» med opp- og nedturer. – Kamper, håp, glede og skuffelser har avløst hverandre.

På den annen side fører slike gjentatte situasjoner til sterk identitetsbygging og sterkt samhold. Veme og Heradsbygda sangkor, som i år feirer sitt 25-årsjubileum, er et resultat av kampen den gang.

Samhold og dugnadsvilje førte også til bygging av Veme klubbhus og stadion i sin tid, og etter at sammenslutningen mellom Veme idrettslag og Sokna Idrettslag ble oppløst i 2015, har medlemmene i Veme idrettslag vist en enestående dugnadsinnsats og pusset opp anlegget.

«Vemedagen» har hvert år samlet både lokalbefolkningen og andre. Veme menighetsråd er svært aktivt, og har i løpet av året utført stor dugnadsinnsats med universell utforming av inngangspartiet ved Veme kirke (fra 1893).

LES OGSÅ: Veme, ei bygd med muligheter? | Elling Chr. Heggen

Konklusjonen er at dersom Heggen barnehage blir nedlagt og revet, vil dette være både historieløst og respektløst! Til orientering for nye og gamle representanter i kommunestyret har skolestedet vært samlingssted i både gledelige og triste situasjoner helt siden 1864.

Ringerike er en fantastisk flott region å bo i med variert natur, en imponerende historie, by og land, fjord og fjell og etter hvert kort vei til storbyen Oslo med Ringeriksbanen i sikte. Alt dette er kvaliteter som burde lokke mange nye, spesielt barnefamilier hit. Varierte boområder er viktige trekkplaster. Det har Ringerike!

Det er ikke opplest og vedtatt at barnefamilier ønsker å flytte fra ett tettbygd område til et annet. Med stadig større fokus på rent vann, luft og grønne verdier burde lokalsamfunn som Veme være midt i blinken. En viss overkapasitet med barnehageplasser ble brukt som et argument for å gjøre Heggen barnehage permanent fra januar 2018. Selv om tilflyttingen hittil ikke er overveldende, vil den antakelig eksplodere innen kort tid!

Budsjettforslaget om nedleggelse tyder på dårlig lokalkunnskap, og politikerne oppfordres til selv å sjekke grunnlagsdokumentene før de bestemmer seg for om de vil stemme for nedleggelse eller ei. Velgerne har sagt sitt i høstens valg, og nå er det opp til politikerne å bestemme!

Folk i distriktene betaler så gjerne skatt så lenge vi ser at skatteinntektene går til vårt alles beste, og at vi får noe igjen for våre skattepenger, og nå er det på tide at foreldre, barn og lokalbefolkning opplever ro og forutsigbarhet i hverdagen. Det har vi fortjent!

Rådmannen kan ikke ha faglig kunnskap om alle områder som han har øverste ansvar for. Han må kunne stole på sine fagetater og sørge for at budsjettet er forsvarlig utredet.
Politikernes rolle derimot er å påse at innbyggerne får sine rettigheter oppfylt og være velgernes talerør overfor myndighetene (representativt demokrati).

Aps slagord er «Alle skal med». Vi husker valgbrosjyrene med «Vi ønsker at hele kommunen skal utvikles; både bygdene, distriktssentrene og byen. Vi skal etterleve partiets parole: By og land, hand i hand.» Vi stoler på at det ligger alvor bak ordene!