Tillitsvalgt om Fossens avgang: – Det kom brått på, men vi ønsker henne lykke til i ny jobb

Leder av Politiets Fellesforbund Sør-Øst ble overrasket over Fossens avgang, men ønsker nå å se fremover og håper på godt samarbeid fra dag én med ny politimester.