Søndag 10. mars skal filmskaper Steinar Hybertsen og hans stab gjøre filmopptak flere steder i Haug og Norderhov. Opptakene skal brukes i filmen om krigen i Haug i april 1940.

I opptakene stiller 10–12 soldater med våpen og annet utstyr, iført både tyske og norske uniformer. Det vil ikke bli avfyrt skudd, og ingen av våpnene har skarp ammunisjon. Den delen av opptakene blir gjort lørdag på Hengsvann skytefelt ved Heistadmoen på Kongsberg.

Filmer flere steder

Opptakene i Haug skjer ved Berg-gårdene ovenfor Klækken Hotell, ved Bukollen i Borgergata, og i Gamle Ringkollvei mellom Smeden og Ringkoll-kapellet.

Tidlig på formiddagen vil man også filme i Norderhov, hvor tyske soldater i busser ble beskutt av norske stillinger i området Hesselberg-Øvre Tanberg.

Her vil man bruke en 1938-modell rutebuss, som velvillig er stilt til disposisjon av Samferdselshistorisk museum i Hønefoss.