Ringerike er fullt av opplevelser: Dette skjer i vårt distrikt i sommer

Ringeriksregionen er full av opplevelser, enten du liker kultur, sport, natur eller urbant byliv.