Bane NOR melder at det er forsinkelser i trafikken mellom Jevnaker og Hval.

Det er forsinkelser i trafikken på grunn av solslyng mellom Jevnaker og Hval.

Vi vet ikke hvor lang tid det tar før togene kan kjøre i normal hastighet på strekningen.

Solslyng

Solslyng inntreffer når stålet i jernbaneskinner utvider seg på grunn av varme.

Jernbaneskinner blir lagt med litt mellomrom for å håndtere utvidelser. Dersom skinnene utvider seg for mye vil de støte mot hverandre og i verste fall bøyes. Dette kan føre til avsporing av togvogner.

For å unngå solslyng på helsveisede skinner legges de på betongsviller tunge nok til å holde skinnegangen nede. Skinnene blir også strukket for at utvidelse av skinnene bare skal redusere denne forspenningen og ikke forårsake solslyng.

Kilde: Wikipedia