Gå til sidens hovedinnhold

Solberg: Bestemor fra utlandet må i karantene på hotell

Artikkelen er over 1 år gammel

Innstramminger for tilreisende til Norge berører turister, besøkende og arbeidsreisende. Statsminister Erna Solberg (H) krever at bestemor må på hotell.

Personer som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge, må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden.

– Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge, opplyste statsministeren da hun i Stortinget torsdag redegjorde for håndteringen av koronasituasjonen.

Det betyr at bestemor ikke kan komme på besøk fra utlandet og være i karantene hos sin familie.

-Hjemmet er ikke egnet som karantenested for besøkende fra land med høyt smittenivå, sa Solberg.

Det kreves nå at det gjennomføres koronatest ved innreise til Norge og gjennomføring av karantene i ti dager. Personer som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge, må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden.

I redegjørelsen opplyste statsministeren at regjeringen innfører flere nye tiltak for å begrense smittespredningen, blant annet anbefales det å avstå fra unødvendige innenlandsreiser.

– Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige, og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre, er unntatt, sa Solberg.

Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom man ikke kan framvise en slik test, kan bli nektet innreise.

Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november.

Dette er de nye koronainnstrammingene

Disse innstrammingene ble lagt fram 5. november 2020. Full liste over nasjonale korona-råd finner du hos Folkehelsinstituttet.

Anbefalinger for hele landet:

* Alle må i de kommende ukene holde seg hjemme i størst mulig grad og begrense sosial kontakt med andre mennesker.

* I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn. Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.

* Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.

* Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt.

* Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken.

* Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere.

Regler for hele landet

* Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november.

* Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november.

* Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.

* For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene, skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.

* Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november.

– Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.

– Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.

– Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.

– Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

* Personer som kommer til Norge, må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Fram til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk.

Tiltak som kommuner i regioner med mye smitte bør vurdere å innføre

* Stans i breddeidrett for voksne

* Vurdere stans i breddeidrett for barn og unge under 20 år

* Ytterligere restriksjoner rettet mot serveringssteder, for eksempel full skjenkestopp eller stenging klokken 22 for å redusere antall besøkende i løpet av en kveld

* Ytterligere begrensninger i størrelsen på ulike arrangementer

* Anbefaling om bruk av munnbind i taxi når det anbefales brukt i kollektivtransport

* Rødt nivå på videregående skoler. Ungdomsskoler bør forberede seg på rødt nivå

* To meters avstand ved fysisk aktivitet innendørs

* Obligatorisk hjemmekontor

* Sterkere anbefaling om å unngå kollektivtrafikk

* Stenge eller begrense virksomheter og aktiviteter som har stort potensial for smittespredning, som for eksempel svømmehaller, treningssentre, idrettshaller, bingohaller, museer, biblioteker, arrangementssteder uten fastmonterte seter og andre offentlige steder der mange møtes innendørs

Oppdatert: 10. november 2020

Kommentarer til denne saken