Ringerikes Blad har tidligere skrevet mye om nedsatt hastighet og strandpromenaden som skal bygges langs fjorden, samt at det skal komme et amfi ved fjorden. Målet er at dette skal bli et samlingssted ved Randsfjorden.

Lokalpolitikerne har ikke alltid vært fornøyd med forslagene til hvordan dette amfiet skal utformes. Og det ble ikke tatt godt imot da det kom fram at det ble en ny forsinkelse, og at strandpromenaden ikke vil stå ferdig før i 2025.

LES OGSÅ: Raser mot ny forsinkelse: – De driver med juks og fanteri

Lavere fart

Men det er også mer som skal skje. Det blir opphøyd og utbedret fortau langs veien. Kjørefeltet blir smalere og farten senkes fra 50 til 40 kilometer i timen.

Det skal også bygges opphøyde fotgjengeroverganger og legges bedre til rette for busstopp. Når gjennomgangstrafikken nå er flyttet over til ny E16 er trafikken betydelig redusert. Dermed skal det legges mer til rette for gående og syklende langs denne strekningen.

LES OGSÅ: Slik kan et nytt handelssenter ved E16 bli: – Skal ikke lage noen sjofel, billig metallboks

Prosjektet skal også gi nye og mer trafikksikre adkomster til publikumsmagneten Hadeland Glassverk, samt at veibanen under jernbaneundergangen senkes. Det er mangt et vogntog som har feilberegnet høyden her opp gjennom årene og blitt sittende fast.

Det er satt av 70 millioner kroner til prosjektet. 24. januar kommer Statens vegvesen i formannskapet i Jevnaker for å fortelle om hvordan prosjektet ligger an.

LES OGSÅ: Derfor blir det strandpromenade først i 2025: – Riksvei 4-prosjektet tok ressursene

Anbud

Nettsiden Veier24.no skriver at Statens vegvesen nå vil ha prosjektet ut på anbud. De legger opp til en konkurranse med forhandlinger, og planlegger å forhandle med tre entreprenører.

Fristen for å melde seg på til deltakelse og kvalifisering i konkurransen er 7. februar. Etter at tilbudene er kommet inn blir det forhandlinger og signering av kontrakt er planlagt til rundt 22. august, skriver veier24.no.

Hele prosjektet skal være ferdig 1. juni 2025.

LES OGSÅ: Avviser rasfare ved nytt strandanlegg: – Gjort flere tiltak