Det kommer fram i Folkehelseinstituttets ukerapport for uke 49.

– Vi ser nå effekten av de forsterkede nasjonale tiltakene fra oktober/november og forsterket innsats i mange kommuner i slutten av oktober og begynnelsen av november, skriver de i rapporten.

FHI advarer samtidig mot at situasjonen fremdeles er ustabil, med fare for ny smitteøkning, og de påpeker at det er behov for sterk innsats for å redusere smittespredningen i Oslo og Viken.

I løpet av uka var det en nedgang i meldte tilfeller i seks fylker, mens det var en svak økning i fem fylker. Flest tilfeller ble meldt fra Viken og Oslo.

Nedgang i smitte blant ungdom

Det var en nedgang i tallet på smittede i alle aldersgrupper. Unntaket er personer i aldersgruppen mellom 60 og 79 år. På den andre siden var nedgangen størst i aldersgruppen 13 til 19 år.

Ifølge FHI er også andelen utenlandskfødte blant de smittede på vei ned. I forrige uke var andelen 35 prosent, mens andelen utenlandskfødte blant innlagte koronapasienter var 51 prosent.

Stabilt antall innleggelser

Antallet sykehusinnleggelser har vært relativt stabilt de siste ukene. I uke 49 ble det meldt om 96 nye innlagte pasienter. Det er to flere enn uka før.

Det var i Helse Sør-Øst det ble rapportert om flest innleggelser. De siste ukene har det vært en nedadgående trend i innleggelser fra Oslo, og en oppadgående trend fra Viken.

Totalt ble 105.240 personer testet for koronavirus i Norge i forrige uke. Det er en nedgang på 7 prosent fra uka før.

Matematisk modellering indikerer at smittespredningen i Norge er synkende, med et reproduksjonstall etter 15. november på 0,8. I oktober var det tilsvarende tallet hele 1,3.