Fredag våknet nordmenn opp til nyheten om at det er registrert 270 nye koronasmittede det siste døgnet. Kun fem ganger tidligere – og ikke siden slutten av mars – har smittetallene vært så høye.

Smitten øker mest i Rogaland (26 nye tilfeller det siste døgnet), Vestland (52 nye tilfeller), Viken (64 nye tilfeller) og Oslo (83 nye tilfeller), viser tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer ( MSIS )

Myndighetene har varslet nye grep for å få kontroll på smitten og har innkalt til pressekonferanse klokka 13. fredag. Men det er lite trolig at de vil gå like hardt til verks som da landet stengte ned 12. mars.

Færre på sykehus

Situasjonen var også ganske annerledes den gang.

Sist gang tallet på nye registrerte smittede var like høye som nå – i perioden 20. mars til 26. mars – hadde man daglig mellom 29 og 56 nye innlagte på sykehus med koronasmitte, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Til sammenligning ble tre nye personer innlagt med korona onsdag denne uken, åtte på tirsdag og én på mandag denne uken.

Tallet på antall nye innlagte har ligget jevnt under ti siden april.

På det meste (1. april) var 325 innlagt på sykehus med covid-19 i Norge. Ser man på 26. mars – altså sist gang man så like høye smittetall – var 266 innlagt på sykehus, deriblant 70 på intensivavdeling, viser tall fra Helsedirektoratet.

Torsdag denne uken var 44 innlagt på sykehus, derav 4 på intensivavdeling.

LES OGSÅ: Modum-mann med korona innlagt på Ringerike sykehus

Smitten øker

Én annen forskjell fra situasjonen i slutten av mars, var at smitten den gang var synkende. FHI har tidligere beregnet at det såkalte R-tallet trolig hadde sunket til rundt 1 allerede da de mest omfattende koronatiltakene ble iverksatt 12. mars. Tallet viser hvor mange hver smittet person smitter videre.

I dagens situasjon anslår myndighetene at smitten øker og at R-tallet er på 1,1. Men det er riktignok vanskeligere å beregne dette tallet nøyaktig nå, nettopp fordi det er færre sykehusinnleggelser.

Utviklingen i antall sykehusinnleggelser ligger også noen dager bak tallene for antall smittede, fordi det tar tid før folk utvikler alvorlig sykdom.

– Dersom smittetallene fortsetter å øke, er det en risiko for at også antall innleggelser vil øke fremover, sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NTB torsdag.

Flere testes

En annen vesentlig forskjell fra mars er testkapasiteten. Den gang ble langt færre testet, og myndighetene tilbød kun koronatest til alvorlig syke, ansatte i helsetjenesten eller de som hadde hatt nærkontakt med smittede.

Nå kan alle med koronasymptomer teste seg.

Da smitten var som høyest i mars, testet myndighetene mellom 2.000 og 6.000 personer daglig, og flere dager fikk opp mot 10 prosent av de testede påvist koronasmitte.

Til sammenligning testet man 15.000 personer tirsdag denne uken og 20.000 mandag denne uken. Andelen smittede blant de testede de to dagene var på henholdsvis 0,8 og 0,9 prosent.

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet sier man ikke kan sammenligne situasjonen som er nå med situasjonen i mars.

– For i mars påviste jo vi en veldig liten andel av tilfellene, så vi regner med at i mars og april så var det flere tusen som ble smittet, men nå så finner vi omtrent halvparten av tilfellene. Så vi har en mye bedre oversikt nå, sier Aavitsland til NRK.

Nyhetsstudio: Korona