Gå til sidens hovedinnhold

Sliter Ringerike Høyre med sin egen hukommelse? | Stian Bakken

– Det hadde vært fint om noen fra Høyre kunne forklart meg hva smartere bruk av ressurser betyr for domstolen på Ringerike, skriver Stian Bakken.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sjelden har jeg blitt mer overrasket over et politisk innlegg som det Ringerike Høyre har skrevet om den nylig vedtatte domstolsreformen.

Jeg spør meg om Ringerike Høyre har lest hva den nye domstolsreformen faktisk går ut på.

Til opplysning så går den ut på å redusere antall rettskretser. Drammen er foreslått som hovedsete i ny rettskrets for Buskerud.

Har «gode» erfaringer

Å påstå at Ringerike tingrett ikke skal ledes fra, eller underlegges en annen tingrett i framtiden, blir direkte feil.

LES OGSÅ: Flertall for domstolsreformen

Spesielt når vi har de «gode» erfaringene fra de andre reformene Høyre har gjennomført. Det blir sentralisering, garantert.

Fordi det skal spares penger. Fordi «robuste fagmiljø» og innovative smarte løsninger er framtiden. Og det er der Senterpartiet er så grunnleggende uenig med Høyre.

Les også

Domstolreformen tukler ikke med tingretten på Ringerike | Ringerike Høyre

Fordi; en endring i antall rettskretser er det samme som en endring av antall domstoler. En endring av antall sorenskrivere fra dagens 50 til 23 er faktisk en svekkelse av de nåværende selvstendige domstolene.

Smartere bruk av ressurser

Det hadde vært fint om noen fra Høyre kunne forklart meg hva smartere bruk av ressurser betyr for domstolen på Ringerike, og hvordan mener dere at økt krav til spesialisering og sterkere fagmiljø vil påvirke de små domstolene?

Les også

Domstolsreformen tukler med tingretten på Ringerike | Kari Anne Sand (Sp)

Slik jeg ser det, er vi tilbake til reformer som bevisst har ført til mer sentralisering av offentlige tilbud i lokalmiljøet.

Det er heller ikke slik at Senterpartiet sier nei til alle forslag til endring og reformer. Det er bare det at noen reformer kan vi godt være foruten.

Gode tjenestetilbud

Vi ønsker gode tjenestetilbud der folk bor, i hele landet. Vi lytter også til fagfolk, som hele veien har advart mot akkurat denne domstolsreformen. Og vi hører på de 180 ulike ordførerne som i et felles opprop ikke ønsket en slik reform. Det burde kanskje Høyre også gjort.

Lokalt på Ringerike kan det også se ut som at Høyre sliter med sin egen hukommelse. Jeg vil minne de på et vedtak, som de tydeligvis ikke husker selv. Ringerike Høyre stilte seg bak et enstemmig flertall i formannskapet om et høringssvar til den aktuelle utredningen om ny struktur for domstolene.

Vedtaket

Siden det er tydelig at Ringerike Høyre ikke husker vesentlig informasjon fra vedtaket så tar jeg med noe av det her:

Ringerike kommune aksepterer ikke en endring av Ringerike Tingretts rettskrets, ved at den inngår i rettskretsen til Asker og Bærum tingrett. Ringerike kommune mener at Ringerike tingrett skal bestå som egen rettskrets, med egen sorenskriver og eget budsjett.

Kommunen mener forslaget fra regjeringen er en sniknedleggelse av den lokale domstolen, og vil medføre at den dømmende virksomhet gradvis sentraliseres. Løsningen vil være svært negativ for det lokale juridiske miljø.

Alle kan glemme, det er naturlig. Likevel hadde jeg nok forventet mer fra Ringerike Høyre enn å beskylde Senterpartiet og Kari Anne Sand for å komme med misforståelser eller fake news som de kaller det. Spesielt siden de selv har vært med å vedta et høringssvar som er helt i tråd med innlegget til Sand og Senterpartiet.

Slik jeg ser det er det Høyre som sprer misforståelser til befolkningen i denne saken. Eller var det fake news det het?

Kommentarer til denne saken