Slik rigger kommunen seg for å teste flere

– Vi jobber for at alle fastlegekontorer skal ha en egen korona-klinikk, sier kommuneoverlege Karin Møller.