Gå til sidens hovedinnhold

Slik kan politikerne hjelpe reiselivet – og seg selv

Artikkelen er over 2 år gammel

I Innlandet har verdiskapingen i reiselivet vokst med 118 prosent fra 2004 til nesten 2,3 milliarder kroner i 2017, skriver Jon Kristiansen, Regiondirektør i NHO Innlandet.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Visit Innlandet har vært samlet til oppstartsmøte på Kistefos. Dette er reiselivsnæringen til Gjøvik, Ringsaker, Østre- og Vestre Toten, Søndre Land, Lunner, Gran, Ringerike og Jevnaker.

Ved å se på reiselivet i nedslagsfeltet til Visit Innlandet, ser også vi som bor i regionen at vi har mye til felles med de på andre siden av fylkesgrensene – vi ser at det gir mening å markedsføre denne regionen som ett rike. Og reiselivet gir mye tilbake til våre kommuner og fylker. Reiselivsansatte i Visit Innlandet-kommunene bidrar med 63 millioner kroner i skatt til kommunene.

Med lokalpolitikernes hjelp kan reiselivet skape flere arbeidsplasser, som igjen gir økte skatteinntekter. Men først noen nøkkeltall: Reiselivsnæringens samlede verdiskaping i Norge er på over 70 milliarder kroner, viser en fersk rapport som Menon Economics har utarbeidet for NHO Reiseliv.

I Innlandet har verdiskapingen i reiselivet vokst med 118 prosent fra 2004 til nesten 2,3 milliarder kroner i 2017. Innlandet har hatt en vekst i antall overnattinger på 91 prosent siden 2004. Det er en positiv utvikling, for flere turister betyr flere arbeidsplasser. Og flere arbeidsplasser gir økt bolyst og mer penger i kommunekassa.

I Visit Innlandet-kommunene sysselsetter reiselivet 2.800 personer. Det er et tall alle kommuner bør være veldig opptatt av. Kommunene får nemlig ikke overskuddsskatten fra bedriftene – den går rett til staten. Det kommunene får, er skatten fra dem som jobber i bedriftene. De drøyt 2.800 reiselivsansatte genererer 63 millioner kroner i personskatteinntekter til kommunene.

Bidraget fra reiselivet er altså betydelig, men næringen kan skape enda større verdier om politikerne vil. Det handler blant annet om forenkling for bedriftene. Søknader og rapporteringer til det offentlige stjeler tid og ressurser som bedriftene heller kunne brukt på å forbedre kundeopplevelsen.

Kommunene bør derfor søke et aktivt samarbeid med staten for å sørge for at næringslivet bare skal behøve å rapportere samme informasjon til det offentlige én gang. Et annet forenklingsgrep vil være å gjennomføre forsøk hvor hoteller og restauranter får lov til å si nei til kontanter.

Vi vet at reisende som etterspør grønne produkter og reisemål, er voksende. Med en miljøbevisst satsing på reiseliv har Innlandet et stort potensial til å ta en enda større del av den globale reiselivsveksten.

Samarbeidet Visit Innlandet får fram et spenn av muligheter for hvordan man vil oppleve dette riket. Både på familieferie på Evjua strandpark på Toten eller på mer formelle festligheter på ærverdige Klækken hotell i Hønefoss – viser dette riket seg fra sine beste sider.

Jeg håper og tror at Visit innlandet ikke bare vil åpne øynene til gjester fra resten av landet og resten av verden, men at også vi som bor i regionen får øynene opp for hvilke muligheter vi har en kort tur hjemmefra.

Og flere reisende betyr flere arbeidsplasser, økte inntekter til kommunen og ikke minst vil det bidra til at flere unge familier vil bosette seg og arbeide der. I kommunevalget gjelder det derfor å stemme på de partiene som tilrettelegger for at hoteller, restauranter, serveringssteder og opplevelsesbedrifter kan fortsette å vokse.

LES OGSÅ:

Fagopplæring må øverst på agendaen i Viken | Jan Petter Gundersen og Nina Solli

Takk til deg som jobber i jula | Nina Solli, regiondirektør i NHO Viken Oslo  

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.