Ved Vik Skole i Hole ble åtte biler ble kontrollert i løpet av den tiden politiet overvåket trafikken. Ingen av bilistene fikk reaksjoner fra politiet. Kontrollen ved skolen startet like før klokken 07:30.

I 07:30-tiden stod politiet ved Benterud skole i Ringerike. Der ble 36 førere kontrollert. En fører ble ilagt forenklet forelegg for å kjøre på rødt lys.

Politiet stod i samme tidsrom ved Toso skole i Jevnaker. Der ble 23 kjøretøy kontrollert. Ingen bøter ble skrevet ut.