Venninnene Mathilde Aasterud Rød (8) og Janett Fjeld Melhus (11) bor i Sløvika.

Nylig tok de turen ned til Randsfjorden med bøtte og hov for å fange kimer.

– De kom løpende hjem igjen med en veldig stor kreps i bøtten med vann. Det var dumt vi ikke tenkte på å måle den da den var veldig stor. Krepsen ble satt ut igjen der den ble funnet. Kanskje den kan bidra til mer kreps i fjorden, sier Jane Fjeld Melhus som har sendt oss bilde av jentene og krepsen.

Jentene gjorde helt rett i å sette krepsen ut igjen. Det er nemlig ikke tillatt med krepsing før 6. august.

Regler for krepsing

Retten til å krepse tilhører grunneier. Den som krepser må ha egen rettighet eller tillatelse fra rettighetshaver.

Det er lov å krepse i perioden 6. august kl. 18.00 - t.o.m 14. september (i Steinsfjorden og Tyrifjorden fra 10. august t.o.m. 17. august).

Minstemålet er 9,5 cm fra pannehornets spiss til enden av halen. Kreps som er mindre enn dette skal straks settes ut i vannet igjen.

Rettighetshavere eller Fylkesmannen kan innskjerpe regler om krepsesesong, minstemål eller redskapsbruk. Mattilsynet kan forby krepsing hvis det oppstår en sykdomssituasjon. Den som krepser har ansvar for å sette seg inn i de reglene som gjelder på stedet.

Kilde: Mattilsynet