Skoler og barnehager på Jevnaker stenger fra fredag morgen

På Jevnaker kommunes hjemmeside opplyser det at skoler og barnehager stenger fra fredag morgen.

DEL

Dette betyr at alle barn skal holdes hjemme fra skole og barnehage fra og med fredag den 13. mars. Det iverksettes fra i dag klokka 18.00 og fram til 26. mars.

Helsedirektoratet har bestemt at dette gjelder barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler og universiteter/høyere utdanning.

Det finnes et unntak. Det skal gis et tilbud til personell i helse- og omsorgstjenesten. De har så viktige oppgaver i kampen mot viruset at disse må være på jobb.

Barneskolene og barnehagene åpner til vanlig tid fredag for de barna som har foreldre innen samfunnskritiske yrkesgrupper. Dette gjelder:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene
 • Renhold og vaktmestertjenester

Foresatte må dokumentere at begge foresatte er i et slikt arbeidsforhold. Tilbudet vil gjelde fra 07.00-16.30. Dette gjelder på barneskolene, fra og med fredag 13.

Det presiseres at omsorgstilbudet gis til de som ikke klarer å løse dette selv. Ta kontakt med skolen, helst som melding i Visma, eller på e-post, dersom dere har behov innen klokken 21.00.

Det vil bli gitt nærmere informasjon om hvordan undervisningen skal tilrettelegges fremover.

Regjeringen varsler at det blir en utvidelse av antall sykedager med barn.

Jevnaker kommune jobber med tiltak for at samfunnskritisk personell med små barn sikres nødvendig barnepass. Informasjon om dette vil komme fortløpende på våre nettsider.

Andre kommunale tjenestetilbud som stenger:

 • Jevnaker kulturskole
 • Jevnaker folkebibliotek
 • Ungdomskafeen
 • Jevnaker frivilligsentral
 • Jevnakerhallen, gymsaler, svømmehaller og alle kommunale utleielokaler også stengt for brukere

Det skal ikke gjennomføres kulturarrangementer, idrettsarrangementer og eller treninger, både innendørs og utendørs.


Spørsmål om korona-situasjonen i Jevnaker? Send en e-post til:korona@jevnaker.kommune.no.

Henvendelsene her besvares i arbeidstiden og sporadisk i helg og kveld.

Ønsker du å snakke med noen ring Informasjonstelefonen til Helsedirektoratet på 815 55 015.

Er du smittet av viruset – ta kontakt med din fastlege eller ring Legevakten 116 117

Artikkeltags