– Til Tore Snildal: Fantastisk godt tiltak! Ber politikere og administrasjon, med rådmann i spissen, om å stille på «Skolemarsjen», sier Grete Maren Faafeng.

BAKGRUNN: – Velkommen til «Skolemarsjen – ordfører Orebråtens minneløp»

Slagord for Hole

– Jeg ser på Linda Eides «Språksjåv» hvor de diskuterer kommuneslagord. Med den flotte golfbanen på Storøya bør jo kommuneslagordet til Hole kommune være: HOLE IN ONE, sier Ragnar Enerhaugen.

Brenner du for noe? Ring 32 17 96 66 eller send e-post til direkte.linje@ringblad.no.