I mine tiår som lærer og rådgiver på videregående skole har jeg hatt utallige samtaler med elever som snakker om å være skoleleie og som drømmer seg bort fra skolen. Tanken på et «friår» er forlokkende, og noen skjønner ikke helt hvordan de skal holde ut i innspurten av 13 års skolegang.

I disse samtalene starter vi ofte med å prøve finne ut hva ungdommen egentlig er lei av, og hvor mye plass den følelsen egentlig tar.

LES OGSÅ: 223 unge konkurrerer om 20 læreplasser i ambulansefag. Se søkerne fra vårt distrikt

Det underliggende

Det er viktig å ta ungdommen på alvor, samtidig kan det være viktig å få satt følelsen av å være lei inn i et litt større perspektiv. Dersom følelsen «lei» handler om kjedsomhet, utålmodighet eller laber interesse for det man holder på med, er det store sjanser for at dette kan endre seg i en studiesammenheng.

Det samme gjelder hvis følelsen av å være lei knytter seg til konkrete irritasjonsmomenter som mye lekser, dårlig kommunikasjon med lærere eller medelever eller lignende. Nye rammer for læring kan snu hele situasjonen.

Det er annerledes hvis følelsen av å være lei knyttes til noe større og mer uhåndgripelig. Da må man utforske videre, og kanskje vurdere å søke profesjonell hjelp til å håndtere situasjonen.

Les også

Superhelter trenger prioritering i vaksinekøen | Anne Gro Gravermoen

Det er et stort spenn i følelsene våre, og det er opp til hver enkelt ungdom å beskrive sin egen opplevelse av å være «lei». Det viktige for deg som forelder er å forholde deg utforskende til det ungdommen din forteller deg.

Dersom du opplever at negative følelser står i veien for gode prosesser rundt valg av videre utdanning eller jobb, er det viktig å vie dette oppmerksomhet.

Spørsmål du kan stille ungdommen din er for eksempel: «Er du lei av alt ved å være på skolen, eller gjelder det bare noen spesielle fag?»; «Handler det om det å skulle skrive, eller kanskje det å ha lekser?»; «Hva handler leiheten om egentlig, når du kjenner etter?»

Helt normalt

Alle kan kjenne på følelsen av å gå lei av og til. Noen ganger må du bare stå i det, mens andre ganger kan det være et signal om at du trenger en forandring. Slik er det med ungdom også.

Kanskje en av dine viktigste oppgaver som voksenperson er å normalisere opplevelsen? De aller fleste av oss har erfart å være lei, og kanskje vil ungdommen dra nytte av å ta del i dine erfaringer.

Når dere har funnet ut hva ungdommen er lei av, bør dere snakke litt om hvorvidt den følelsen også kommer til å være der hvis ungdommen starter med studier. Selv om det å være student har mange likhetstrekk med det å være elev, kan livet som student være ganske annerledes enn livet på videregående.

Jeg kan også berolige med at det ikke er noen krise om ungdommen velger å ta en pause etter videregående. Et såkalt «friår» kan brukes til mye spennende.

Feil å kalle det friår

Det blir egentlig feil å kalle det friår. Selv om det kan være fristende å tenke at man ikke skal gjøre noen ting i det hele tatt, blir det fort veldig kjedelig.

Prøv heller å inspirere ungdommen til å bruke dette året til å gjøre noe helt annet. Noe som kan gi en annen type opplevelser og erfaring.

For hvis man kobler seg av noe (skole), kan man koble seg på noe annet. Det kan for eksempel være å reise, jobbe, ta kurs, være i Forsvaret eller noe helt annet. Det viktige er å oppleve nye ting, gjøre seg nye erfaringer og dermed også lære mer om seg selv. Det kan komme godt med.

Senk skuldrene

Prøv å senke skuldrene og ikke stress for mye. Ungdoms valg av jobb og utdanning forsegler ikke fremtiden. Dagens ungdom har nemlig helt andre muligheter til å ta utdanning gjennom hele livet enn det vi kunne se for oss da vi var unge.

Husk at det bare er ungdommen selv som kjenner på sin egen følelse av å være skolelei. Ingen andre vet akkurat hvor stor plass den følelsen tar. Til syvende og sist er det ungdommen din som må avgjøre hva som er riktig for seg.

Universitetet i Sørøst-Norge har laget en podkastserie rettet mot ungdom som skal finne veien etter videregående. Den tar for seg en rekke aktuelle temaer, og kan også være nyttig for foreldre og foresatte. Podkast-serien «Hva skal jeg bli – og hvordan skal jeg bli det?» finnes i alle vanlige podkast-apper.

Lykke til med tiden etter videregående, både til deg som foresatt og til ungdommen din.