Eiendomsskatt kunne ha betalt nye skolebøker til disse elevene: Skolemillion ble nedstemt

Hole-elever med gamle skolebøker fikk mye politisk støtte, men ingen ekstra penger.