Budsjettbehandlinga på Stortinget innebærer at barnetrygden øker med tusen kroner i året. I utgangspunktet er barnetrygden en universell ordning som kommer alle barn til gode. Det er bare et lite men.

I Hole og mange andre kommuner, regnes barnetrygden som inntekt når sosialhjelp fastsettes. Dermed får ikke de som trenger det aller mest nyte godt av den økningen Kristelig Folkeparti fikk Høyre, Frp og Venstre med på i Stortinget.

I budsjettbehandlinga i Hole foreslo SV sammen med A, Sp, KrF og MDG at denne økningen i barnetrygden ikke skulle tas med ved beregning av sosialhjelp.

Morten Dåsnes

leder Hole SV

 

Vi ville at økningen skulle komme nettopp de svakest stilte til gode. Siden økningen ikke var en del av forutsetningene da rådmannen utarbeida Hole-budsjettet, ville et slikt vedtak ikke endra det vedtatte budsjettet.

Stor var derfor vår overraskelse da flertallspartiene med Høyre i spissen ikke engang ville behandle forslaget. Det er stikk i strid med tidligere praksis i Hole der vi raust har behandla verbalforslag enten de har kommet fra posisjons- eller opposisjonsparti og prøv å få til vedtak som er gode for Hole.

Jeg har fortsatt en klump i magen når jeg tenker på at kommunestyret avslutta året med en så skammelig behandling av de svakeste i samfunnet.

LES OGSÅ: