Gå til sidens hovedinnhold

Skal vi gå baklengs inn i framtiden? | Roger Larsen

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ringerike kommune som alle andre kommuner må finne steder hvor de kan gjøre de besparelser som er nødvendig for at framtidige budsjetter skal være innenfor de rammer som er nødvendig.

LES OGSÅ: Vil returnere den nye Citygården til Solberg og Tronrud: – Utbyggerne tøyer strikken

Vi kan som kommune gå alle områder etter i sømmene for å se hvor det kan være mulig å fjerne det noen vil kalle unødige utgifter.

Hva som er unødvendige må jo sees på i forhold til hvem vi er og hvor vi bor. Noen vil hevde at å legge ned noe kan gi de nødvendige besparelser mens andre vil hevde at å bygge opp vil gi større inntekter og slik sett gjøre at besparelsene ikke blir nødvendig.

Spørsmålet blir jo slik sett avhengig av hvem vi er, og hva vi ønsker for hele Ringerike.

Ikke bare sitte og vente

Vi kan ikke bare sitte og vente på ny bane og vei, vi må gjøre noe. Vi må være klare om flere ønsker at Ringerike skal bli deres hjem. Vi må gjøre oss attraktive slik at flere ønsker å flytte til Ringerike.

Les også

Utbyggingen av Citygården og Scandic hotell: – Kommunen kan miste troverdighet

Vi må skape lønnsomme arbeidsplasser som kan vare langt inn i framtiden, som kommune må vi tilrettelegge slik at de etablerte bedriftseierne ser lønnsomhet, vi må skape nye eller utvidede industriområder slik at flere kanskje finner Ringerike attraktivt som et sted hvor nye bedrifter kan ønskes velkommen.

I tillegg er nye arbeidsplasser i byen et viktig tema fordi man ønsker at flere bor og har jobber sentralt i byen.

Ny byplan

Vi har fått en ny byplan som gir oss et grunnlag for hvordan kommunen ser for seg Hønefoss by over tid.

Så er spørsmålet, skal vi se på byplanen som en absolutt firkanta ramme hvor politikerne kritisk skal fatte vedtak som stramt følges innenfor millimeterpresisjon, eller skal byplanen være et redskap som tar hensyn til siktlinjer, estetikk og økonomisk forsvarlighet?

Når Solberg og Tronrud i lang tid sammen med administrasjonen i Ringerike kommune har jobbet fram noe som ser ut til å være et av de største løftene for byen på mange år, må jeg innrømme at overraskelsen var stor da Arbeiderpartiet fremmet forslag om å sende tilbake detaljreguleringen for Citygården og hotellkvartalet som skulle ut på førstegangs høring.

Når sakspapirene leses må jeg innrømme at jeg ikke kan fatte hvorfor denne saken ikke skulle ut på høring, det dreier seg om litt høyde-fravik på en inntrukken etasje som ikke engang vil sees fra bakkenivå som hovedpoeng.

Det er jo nettopp slike bygg vi trenger, vi trenger nye arbeidsplasser også i byen.

Burde sagt tydelig ja

Bare hotellet vil øke med 82 rom, i tillegg til alt det en slik økning fører med seg. Her burde vi vært takknemlige som kommune og sagt tydelig ja til slike muligheter.

Les også

Uten Citygården blir Hønefoss en fattigere by

Både Solberg og Lafton har andre bygg hvor kommunen setter krav som vanskelig lar seg gjennomføre om utbyggerne skal bygge uten å forvente tap på den byggingen som foretas.

Det minste en utbygger må forvente av en kommune er at det finnes muligheter innenfor kravene til lønnsomhet, noe annet vil være umulig over tid. Kan vanskelig se for meg at utbyggere blir fristet til stadig å måtte diskutere med politikere med kritiske øyne.

Det er på tide at vi løsner litt opp og ser på Ringerike med nye øyne, vi må legge bak oss de uenigheter som har vært. Det er i framtiden mulighetene ligger og den jobben vi gjør nå har stor betydning for framtiden.

Husk at det å skape gode arbeidsplasser gir skatteinntekter som betyr at kommunen igjen kan gi tilbake til sine innbyggere.

Les også

Mette og naboene protesterer mot seks etasjer høy boligblokk: – Må følge byplanen

Kommentarer til denne saken