Gå til sidens hovedinnhold

Sjelden har jeg opplevd en politiker ta så feil som Jøntvedt | Hans-Petter Aasen (Sp)

Artikkelen er over 2 år gammel

Senterpartiet ønsker å vedta en byplan så fort som mulig, skriver Hans-Petter Aasen i dette innlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lise Bye Jøntvedt stiller i et leserinnlegg i Ringerikes blad spørsmål ved om formannskapet i Ringerike kommune er påført et demokratisk problem. Spørsmålet blir stilt i sammenheng med behandlingen av byplanen.

I innlegget fremholder hun at ordfører Kjell Hansen (Ap) og undertegnede ikke ønsker forandring, og at vi inntar en «vente og se holdning», og at man skyver vanskelige avgjørelser foran seg. Jeg kan ikke svare på ordfører Hansens vegne, – men kan svare utfyllende på vegne av Senterpartiet.

LES OGSÅ: Traff jeg blink? | Lise Bye Jøntvedt (H)

Sjelden har jeg opplevd en politiker ta så feil som Jøntvedt når hun oppstiller sin hypotese. For oss fremstår det som om innlegget bygger på en forutsetning om at dersom man ikke er enig med henne, – er man imot utvikling og således er et demokratisk problem.

LES OGSÅ: Hvor har du det fra, Bye Jøntvedt? | Kjell Børre Hansen

Senterpartiet ønsker å vedta en byplan så fort som mulig. Men vi ønsker å ta innbyggerne på alvor, – ved lytte til de innspillene de har kommet med under høringen. Byen er til for dem som bor der, de som reiser dit og de som arbeider der. Verken administrasjonen eller politikerne sitter med alle svarene.

Derfor er det viktig å ta seg tid til å lytte. Senterpartiet ønsker en by som er god å bo i, og som omfattes som tilgjengelig.

Hans-Petter Aasen

Gruppeleder

Ringerike Senterparti

 

Få partier har fremmet så mange konkrete forslag i byplanarbeidet som Senterpartiet. Det følger av dokumentet som ble lagt ut på høring. Vi har inntatt klare standpunkt for høyde på bygg ved områdene Øya og Tippen, – et forslag som innebærer byggehøyder som vil åpne byen mot elva. Vi ønsker ikke høyhus. Men vårt nei til høyhus, – er et ja til en pen, kompakt og enhetlig by tilpasset alle befolkningsgrupper.

Vi mener også at Petersøya ikke skal bygges ned. Noe en vei/kollektivbru vil medføre. Vi presiserer at Hønefoss skole skal beholdes som skole. Vi ønsker også konkrete grep som kan styrke sentrumshandelen.

 

At vi ønsker å ta oss tid til å gjøre disse endringene, – viser at demokratiet fungerer. Vi velger å ikke overhøre og overkjøre Ringerikes innbyggere. Vi er ikke redde for at innbyggerne i Ringerike gjennom valg kan påvirke hva de mener er riktig byutvikling. At ressurser som Solgård trekkes inn i formannskapet for å redegjøre for sitt syn på byutvikling er en styrke, – ikke en trussel mot likebehandling.

Lise Bye Jøntvedt burde heller stille seg selv spørsmålet om det er i god demokratisk ånd å svelge alt administrasjonen kommer med, – eller faktisk velge å utøve et politisk håndverk. Ringerike kommune trenger politikere som tar innbyggerne på alvor, – og følger opp det de har lovet velgerne. 

Kommentarer til denne saken