Gå til sidens hovedinnhold

Sjekk kartene: Slik stemte naboene dine

Artikkelen er over 2 år gammel

Det er store forskjeller i resultatene fra valgkrets til valgkrets. Og fortsatt mange som har valgt å ikke stemme.

Senterpartiet har en stor framgang i alle de tre kommunene. Samtidig holder Arbeiderpartiet stand som det største partiet i Ringerike, og har klart flest velgere i Jevnaker. I Hole er Høyre fortsatt størst, men går tilbake.

Holeværingene er de flinkeste til å bruke stemmeretten, mens ringerikingene i størst grad er hjemmesittere.

LES OGSÅ: Slik gikk valget i vårt distrikt

Under 60 prosent i Ringerike

I Hole var det 67,1 prosent av de stemmeberettigede som la en lapp i valgurna. Jevnaker var nest best med en valgoppslutning på 63,3 prosent.

I Ringerike var det en framgang slik at 58,4 prosent av velgerne stemte. Det er en betydelig oppgang i forhold til for fire år siden da bare 53 prosent av velgerne puttet stemmeseddelen i valgurna.

I kartene over kan du se hvordan hver enkelt krets i Ringerike og Hole har stemt. Hver krets har fått farge etter det partiet som har fått flest stemmer. Se flere detaljer i tabellene lenger ned i artikkelen.

Jevnaker har kun én valgkrets, og resultatene fordeler seg slik:

Valgresultater Jevnaker: Foreløpig mandatberegning:
Parti Stemmer % 15-19 % 17-19 %
% 15-19 % 17-19 % Mandater Endring mandater
A 1 473 43.6 +0.6 +8.5
43.6 +0.6 +8.5 9 +1
SV 392 11.6 -4.3 +6.2
11.6 -4.3 +6.2 2 -1
SP 575 17.0 +7.3 +4.4
17.0 +7.3 +4.4 3 +1
MDG 165 4.9 -0.1 +2.9
4.9 -0.1 +2.9 1 +0
H 407 12.1 -4.1 -9.5
12.1 -4.1 -9.5 2 -1
FRP 365 10.8 +0.6 -5.3
10.8 +0.6 -5.3 2 +0
Andre 0 0.0 +0.0 +0.0
0.0 +0.0 +0.0 0 +0
Andre2 0 0.0 +0.0 -7.0
0.0 +0.0 -7.0 0 +0
Sum 3 377

Omfatter 62.7 prosent av 5 456 stemmeberettigede.
Prognose for prosentandel opptalte stemmer: 99.8
Frammøte: 63.3 prosent.

Valgkretser i Ringerike:

Valgresultat Hønefoss syd:
Parti Stemmer % 15-19 % 17-19 %
A 242 26.3

SV 62 6.7

RØDT 32 3.5

SP 181 19.7

KRF 24 2.6

MDG 60 6.5

V 41 4.5

H 202 21.9

FRP 68 7.4

Andre 9 1.0

Andre2 0 0.0

Sum 921Omfatter 23.7 prosent av 3 958 stemmeberettigede.
Frammøte: 56.8 prosent.


Valgresultat Hallingby:
Parti Stemmer % 15-19 % 17-19 %
A 256 34.8

SV 26 3.5

RØDT 27 3.7

SP 222 30.2

KRF 15 2.0

MDG 9 1.2

V 7 1.0

H 77 10.5

FRP 84 11.4

Andre 12 1.6

Andre2 0 0.0

Sum 735Omfatter 43.3 prosent av 1 719 stemmeberettigede.
Frammøte: 60.0 prosent.


Valgresultater Kirkekretsen:
Parti Stemmer % 15-19 % 17-19 %
A 82 18.4

SV 17 3.8

RØDT 18 4.0

SP 114 25.6

KRF 9 2.0

MDG 26 5.8

V 11 2.5

H 116 26.1

FRP 48 10.8

Andre 4 0.9

Andre2 0 0.0

Sum 445Omfatter 33.0 prosent av 1 365 stemmeberettigede.
Frammøte: 60.7 prosent.


Valgresultater Nes:
Parti Stemmer % 15-19 % 17-19 %
A 70 36.8

SV 5 2.6

RØDT 3 1.6

SP 57 30.0

KRF 0 0.0

MDG 4 2.1

V 0 0.0

H 37 19.5

FRP 14 7.4

Andre 0 0.0

Andre2 0 0.0

Sum 190Omfatter 42.1 prosent av 456 stemmeberettigede.
Frammøte: 55.5 prosent.


Valgresultater Sokna:
Parti Stemmer % 15-19 % 17-19 %
A 143 33.0

SV 7 1.6

RØDT 2 0.5

SP 167 38.6

KRF 3 0.7

MDG 5 1.2

V 3 0.7

H 52 12.0

FRP 44 10.2

Andre 7 1.6

Andre2 0 0.0

Sum 433Omfatter 39.3 prosent av 1 113 stemmeberettigede.
Frammøte: 54.6 prosent.


Valgresultater Tyristrand:
Parti Stemmer % 15-19 % 17-19 %
A 230 25.7

SV 40 4.5

RØDT 30 3.4

SP 273 30.5

KRF 16 1.8

MDG 33 3.7

V 21 2.3

H 142 15.9

FRP 94 10.5

Andre 15 1.7

Andre2 0 0.0

Sum 894Omfatter 37.1 prosent av 2 453 stemmeberettigede.
Frammøte: 57.8 prosent.


Valgresultater Ullerål:
Parti Stemmer % 15-19 % 17-19 %
A 440 29.2

SV 79 5.2

RØDT 62 4.1

SP 354 23.5

KRF 39 2.6

MDG 55 3.7

V 42 2.8

H 275 18.3

FRP 144 9.6

Andre 15 1.0

Andre2 0 0.0

Sum 1 505Omfatter 24.4 prosent av 6 272 stemmeberettigede.
Frammøte: 56.2 prosent.


Valgresultater Vang:
Parti Stemmer % 15-19 % 17-19 %
A 265 21.4

SV 63 5.1

RØDT 43 3.5

SP 271 21.8

KRF 22 1.8

MDG 81 6.5

V 49 3.9

H 303 24.4

FRP 130 10.5

Andre 14 1.1

Andre2 0 0.0

Sum 1 241Omfatter 39.9 prosent av 3 148 stemmeberettigede.
Frammøte: 65.1 prosent.


Valgresultater Veien:
Parti Stemmer % 15-19 % 17-19 %
A 392 27.8

SV 79 5.6

RØDT 58 4.1

SP 370 26.2

KRF 30 2.1

MDG 55 3.9

V 42 3.0

H 237 16.8

FRP 138 9.8

Andre 10 0.7

Andre2 0 0.0

Sum 1 411Omfatter 34.8 prosent av 4 091 stemmeberettigede.
Frammøte: 59.1 prosent.


Valgkretser i Hole:

Valgresultater Røyse:
Parti Stemmer % 15-19 % 17-19 %
A 136 21.0

SV 25 3.9

SP 169 26.0

KRF 33 5.1

MDG 40 6.2

H 196 30.2

FRP 50 7.7

Andre 0 0.0

Andre2 0 0.0

Sum 649Omfatter 41.4 prosent av 1 585 stemmeberettigede.
Frammøte: 63.0 prosent.


Valgresultater Sollihøgda:
Parti Stemmer % 15-19 % 17-19 %
A 26 25.0

SV 10 9.6

SP 13 12.5

KRF 1 1.0

MDG 5 4.8

H 33 31.7

FRP 16 15.4

Andre 0 0.0

Andre2 0 0.0

Sum 104Omfatter 50.2 prosent av 209 stemmeberettigede.
Frammøte: 53.1 prosent.


Valgresultater Sundvollen:
Parti Stemmer % 15-19 % 17-19 %
A 116 20.6

SV 39 6.9

SP 45 8.0

KRF 10 1.8

MDG 30 5.3

H 285 50.7

FRP 37 6.6

Andre 0 0.0

Andre2 0 0.0

Sum 562Omfatter 44.1 prosent av 1 289 stemmeberettigede.
Frammøte: 67.9 prosent.


Valgresultater Vik:
Parti Stemmer % 15-19 % 17-19 %
A 215 23.4

SV 73 8.0

SP 142 15.5

KRF 29 3.2

MDG 47 5.1

H 379 41.3

FRP 33 3.6

Andre 0 0.0

Andre2 0 0.0

Sum 918Omfatter 43.0 prosent av 2 163 stemmeberettigede.
Frammøte: 71.5 prosent.


På valgkretsnivå er det ikke lagt inn tallene fra kommunevalget i 2015 eller stortingsvalget i 2017.

I Jevnaker er det bare en valgkrets.

Her er totaltallene for kommunene:


Valgresultater Ringerike:
Foreløpig mandatberegning:
Parti Stemmer % 15-19 % 17-19 %
% 15-19 % 17-19 % Mandater Endring mandater
A 3 811 27.1 -12.5 -5.2
27.1 -12.5 -5.2 12 -5
SV 760 5.4 +2.0 +0.4
5.4 +2.0 +0.4 2 +0
RØDT 545 3.9 +3.9 +1.9
3.9 +3.9 +1.9 2 +2
SP 3 428 24.4 +15.1 +14.7
24.4 +15.1 +14.7 11 +7
KRF 278 2.0 -0.6 -0.2
2.0 -0.6 -0.2 1 +0
MDG 628 4.5 +1.2 +2.2
4.5 +1.2 +2.2 2 +1
V 386 2.7 -1.3 -0.1
2.7 -1.3 -0.1 1 -1
H 2 704 19.2 -3.1 -5.1
19.2 -3.1 -5.1 8 -2
FRP 1 393 9.9 -2.0 -8.1
9.9 -2.0 -8.1 4 -1
Andre 142 1.0 +1.0 +0.9
1.0 +1.0 +0.9 0 +0
Andre2 0 0.0 -3.5 -1.2
0.0 -3.5 -1.2 0 -1
Sum 14 075
Omfatter 57.9 prosent av 24 639 stemmeberettigede.
Prognose for prosentandel opptalte stemmer: 99.8
Frammøte: 58.4 prosent.


Valgresultater Hole: Mandatberegning:
Parti Stemmer % 15-19 % 17-19 %
% 15-19 % 17-19 % Mandater Endring mandater
A 750 22.3 -1.8 -0.4
22.3 -1.8 -0.4 5 +0
SV 232 6.9 +3.2 +2.8
6.9 +3.2 +2.8 2 +1
SP 572 17.0 +8.2 +7.0
17.0 +8.2 +7.0 4 +2
KRF 112 3.3 -0.9 -0.2
3.3 -0.9 -0.2 1 +0
MDG 190 5.7 +2.3 +2.6
5.7 +2.3 +2.6 1 +0
H 1 296 38.6 -3.7 +3.8
38.6 -3.7 +3.8 9 -1
FRP 209 6.2 -2.0 -9.0
6.2 -2.0 -9.0 1 -1
Andre 0 0.0 +0.0 +0.0
0.0 +0.0 +0.0 0 +0
Andre2 0 0.0 -5.3 -6.7
0.0 -5.3 -6.7 0 -1
Sum 3 361
Omfatter 64.5 prosent av 5 269 stemmeberettigede.
Prognose for prosentandel opptalte stemmer: 99.8
Frammøte: 67.1 prosent.Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.