Onsdag 8. januar klokken 12 tester Sivilforsvaret tyfonene som ber folk om å følge med på radio, TV eller nett.

Tyfonene prøves ut to ganger i året i alle kommuner som har egne varslingsanlegg.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer, sier Tore Ketil Stårvik, sjef i Sivilforsvaret.

Sivilforsvaret tester tyfonene for å sjekke om de virker og for om nødvendig å reparere utstyret. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Norge har rundt 1.250 varslingsanlegg med sirener som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

– Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, og signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen, sier Stårvik.

Dette er Sivilforsvaret

Sivilforsvaret er til for å beskytte sivilbefolkningen. I fredstid bidrar vi med ekstra mannskaper og utstyr når nød- og beredskapsetatene trenger støtte ved større ulykker og naturkatastrofer. I krig skal vi beskytte sivilbefolkningen ved krigshandlinger og store hendelser.

Kilde: Sivilforsvaret