Minnesteinen over falne ingeniørsoldater i 2. verdenskrig ble avduket av kong Haakon 7 på Hvalsmoen 22. september 1946. Etter en verdig minnehøytidelighet 9. juni ble den overlevert til Rena leir.

Minnesteinen ble reist av ingeniørsoldatene selv ved egen innsats gjennom medlemmer av Ingeniøroffiserenes Forening, Ingeniørvåpnets Befalslag og Ingeniørvåpnets soldatforening.

47 navn er inngravert i steinen og beretter om ingeniøroffiserer, -befal og -soldater som falt under krigen. Minnesteinen ble 22. september 1946 avduket av kong Haakon 7.

Siden den gang har det vært mange samlinger og høytideligheter ved minnestedet for å hedre de som helt og fullt ut tok konsekvensen av den plikt de som krigsmenn hadde påtatt seg.

Pusset opp i 2020

I de senere årene har Stiftelsen Ingeniørsoldaten Hvalsmoen (STINGHVAL) hvert år i juni måned arrangert minnehøytidelighet for å minnes unionsoppløsningen fra Sverige 7. juni 1905 og hedre ingeniørsoldatene som falt under krigen 1940/45.

Steinen ble med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen Ringerike pusset opp av Hønefoss Steinindustri høsten 2020.

STINGHVAL ble i 2020 oppløst og ansvaret for steinen ble overført til Ingeniørvåpnets Soldatforening (IVSF) og Forsvarets Seniorforbund avd. Ingeniørvåpnet (FSFING). IVSF og FSFING, er de to siste forsvarsrelaterte foreningene som har hatt virksomhet i Østre Messe på Hvalsmoen.

Imidlertid har det ikke vært mulig å komme frem til en leieavtale om fortsatt bruk av messen med eieren.

Begge foreningenes møtevirksomhet er derfor flyttet til Hallingmessa på Helgelandsmoen. I og med at all forsvarsrelatert aktivitet er slutt på Hvalsmoen, var det naturlig at minnesteinen flyttes til der Ingeniørvåpnets hovedvirksomhet nå foregår, nemlig Rena leir i Østerdalen. Med cirka 40 deltagere til stede, ble det 9. juni i år gjennomført en minnehøytidelighet ved steinen regissert av IVSFs leder Johan O. Asmundvaag.

Flyttes i sommer

Fagsjef ingeniør oberst Andreas Øygarden holdt en flott tale som berørte både unionsoppløsningen i 1905 og Ingeniørvåpnets falne under siste krig og kransenedleggelse. «Ja vi elsker» ble avsunget.

Minnesteinen ble, på vegne av IVSF og FSFING, formelt overrakt til fagsjefen for senere transport og gjenreisning i Rena leir. Dette er nå Ingeniørvåpnets høyborg og følgelig en naturlig lokalisering.

Oberst Øygarden lovte å finne en fin plassering i leiren.

Etter flyttingen vil Rena leir få et verdig og flott minnesmerke over Ingeniørvåpnets falne i 2. verdenskrig. Ved denne seremonien var Ingeniørvåpnets nesten 130 år lange virksomhet på Hvalsmoen slutt.