Løland slår til igjen?

Artikkelen er over 16 år gammel

Ole Jakob Løland kan endevende det politiske bildet i Ringerike. Han er innvalgt i kommunestyret for Venstre, men har meldt overgang til SV. Det har ikke hatt noen betydning hittil. Han ikke har deltatt i lokalpolitikken på halvannet år. Men nå kan det skje at han må stille på møtene igjen, og dermed får den sosialistiske fløyen flertall.

DEL

Dette skaper en ny situasjon i en kommune der blokkene som regel står samlet, og der de politiske motsetningene er blitt vesentlig skjerpet den siste tiden. Det vi har sett i de store politiske spørsmålene, er at de borgerlige og de sosialistiske har stått steilt mot hverandre. Sakene er avgjort med 22 mot 21 stemmer. Vi kan komme til å se de samme stemmetallene også heretter, men med de røde i flertall.

Ole Jacob Løland har skapt røre før, og vi tror ikke at hverken ordfører Kolbjørn Kværum eller resten av Arbeiderpartiet har trykket ham til sitt bryst. Han har vært kritisk til ordføreren i sak etter sak. Som da han - like etter at han ble innvalgt i 1999 - utbrøt følgende : - Jeg vil takke Kolbjørn Kværum og Arbeiderpartiet for elendig styre gjennom de siste fire årene.

Direkte fredelig gikk det ikke for seg da han kontaktet Hafslund for å danne seg en oppfatning av hvor mye Ringeriks-Kraft (RiK) var verd, før det ble vedtatt å selge kraftverket. RiK-sjefen kontaktet kommunen, og vi fikk inntrykk av at noen mente Løland var illojal mot lokalsamfunnet og dets fellesverdier. Etter mye ståhei og anstaltmakeri - bak lukkede dører - rant saken ut i sand. Den fellesborgerlige gruppeføreren Per Stamnes stilte seg bak Løland, og berømmet innsatsen for å sette seg inn i hvilke verdier de folkevalgte var satt til å forvalte.

Fra rebellen Løland - nå teologistudent etter å ha jobbet for gatebarn i Bolivia - er det at Arbeiderpartiet og de øvrige sosialistiske kan håpe på redningen i den lokalpolitiske kampen. I det minste fram til kommunevalget i september. Hvis fylkesmannen finner at Lølands fritak fra politiske verv ikke er gyldig lenger.

Det politiske miljøet i Ringerike er vant til at flertallsmakten skifter i valgperioden. Det var den gang Olav Bjotveit representerte Senterpartiet og bautet seg fram fra blått til rødt, og tilbake igjen.

Nå kan Løland endre kursen på skuta.

Artikkeltags