At politiet som hentet de to ungdommene på en ungdomsskole handlet klandreverdig hersker det ikke tvil om, og at det bør få konsekvenser for de tjenestemenn som bisto barnevernet. Saken er at politiet er lovpålagt å bistå barnevernet enten de liker det eller ikke.

Det blir allikevel noe feil å bare bebreide politiet. Det blir som å se symptomet uten å bry seg om årsaken.

Det er kanskje på tide at politiet begår en form for sivil ulydighet og sier nei til å bli kommandert uten å kunne vurdere konsekvensene. Hvordan reagerer omverdenen, vil det gi skader på andre, spesielt medelever, men også andre, men ikke mist de to det gjelder.

Denne saken er ikke enestående, den er nærmest et faktum av hvordan barnevernet er i sitt vesen. De har dessverre en nesten uinnskrenket makt, og det kan virke som de nyter det. Har de bestemt seg for en handlig gjennomfører de den, koste hva det koste vil. Jeg vet at barnevernet sjeldent eller aldri tenker konsekvenser. At det de mener skal være en hjelp i stedet lager dype og uhelbredelige sår.

Jeg vet at psykologer som har sittet i fylkesnemnder som fagpersoner (dvs. barnevernets høyere instans og forlengede arm) har reist spørsmålet om det ikke skader mer enn det gagner å flytte så store barn som i dette tilfelle. Statistikken fortelle mye om det, og den er trist. Konsekvensanalysen uteblir.

Barnevern må vi ha og skal ha, men det må endres radikalt. Vi må ha en lovendring, først en midlertidig nå i påvente av en ordentlig lov som også omfatter familien.

Barnevernet har mulighet til å gjennomføre en hastesak. Dette har dessverre ikke motparten mulighet til å gjøre noe med, og blir handlingslammet og syk. Domstolen burde minst innkalle til en høring i løpet av de to første dager, slik at alle parter kan hurtig bli hørt av en nøytral instans. Så håper jeg at regjeringen som den nå har lovet foretar en ordentlig landsomfattende gransking. Til slutt. Barnevernets nettverk er stort og har mange irrganger. Skolene er en av disse. Det blir patetisk å lese rektors uttalelse i RB 1. april. Han har sannsynlig visst om dette lenge og blitt informert i tide før aksjonen.
Kristian Tveter