At politiet i dette tilfellet kom i en stresset situasjon, og stilte opp fullt uniformerte er et feilgrep de får ta til etterretning.

At barnevernet er til for å gjøre det beste for barna, forstår jeg, særlig griper de inn der foreldrene ikke er så ressurssterke. Jeg kan nevne et tilfelle, der barnet ble tvangstatt da han var 11 år. Grunn: Mora hadde litt lesevansker, og kunne ikke følge så godt opp med leksene. Da er spørsmålet: Er det på skolen barna skal lære, eller er det hjemme? Den andre grunn: Han hadde lumpe med sukker på som niste i blant. Han kom til alle tiders fosterforeldre, men gutten fikk et hat til barnevernet og samfunnet. Et spørsmål til: Ved kriminelle handlinger blant ungdom, finnes det en statistikk som viser hvor mange barnevernet har tatt «hånd om» til det de tror er det beste. Kanskje de da har bruk for uniformert politi.
Eduard Bergman Thorsen