Fra før er både Ringerike og Hole kommuner med i forumet som jobber for Bergensbanens forkortelse og Ringeriksbanen.

Målet er å korte ned reisetiden mellom Oslo og Bergen betydelig. Ringerike og Hole kommuner har vært medlemmer i mange år.

Det var et enstemmig kommunestyre i Jevnaker som gikk inn for medlemskapet.

Ordfører Morten Lafton (Ap) var klar i sin tale på viktigheten av Ringeriksbanen og det å få vedtatt reguleringsplanen for Fellesprosjektet FRE16.

– Det er vesentlig at vi er med i forumet. Vi er en del av stripa fra Oslo til Bergen. Her skal vi inn. Dette er et viktig forum og vi vil bli hørt når vi blir med der, sier han.

Lafton var nylig sammen med Forum Nye Bergensbanen da de besøkte Stortinget. Der var det også med en stor ringeriksdelegasjon med ordfører Kirsten Orebråten i spissen.

Geir Olsen (H) var også helt enig i begrunnelsen for å gå inn i Forumet.

Han er også opptatt av at Jevnaker kommune skal jobbe for å få passasjertrafikk på banestrekningen forbi Jevnaker, både med tog mot Hønefoss og mot Roa og Gjøvikbanen.

Det vil koste Jevnaker kommune 38.000 kroner å være medlem.

LES OGSÅ: Morten krever strakstiltak etter påkjørsel: – Vi har ingen å miste