Senterpartiet har fått et tøft møte med realpolitikk i regjering. Aldri før har Senterpartiet hatt så lav tillit i befolkningen. De har lovet mer enn de har kunnet holde, og nå er de tatt med buksene nede. Derfor sender fylkesordførerkandidat Weggesrud ut helt like innlegg i hele Buskerud om kommunesammenslåing.

Fra et kommunikasjonsperspektiv er det veldig spesielt å sende ut helt like innlegg, bare bytte ut regionsnavn. Kongsberg, Hallingdal, Drammen. Skal Weggesrud ta seg bryet med å skrive i Ringerikes Blad bør han vurdere å sette seg ned og vurdere hva vi er opptatt av her.

Temaet kommunesammenslåing er det vel bare Senterpartiet som er opptatt av i vår region akkurat nå.

– Passer bedre

Senterpartiet bør heller snakke om Ringeriksbanen. Banen Weggesrud lovte, ja faktisk garanterte, for fire år siden. Det passer de nok bedre å snakke om kommunesammenslåing.

Senterpartiet vil ikke snakke om Vangseter, familiebedriften på Jevnaker som må legges ned fordi Senterpartiet har vedtatt å skrote fritt behandlingsvalg. Det passer de bedre å snakke om sentralisering.

Senterpartiet vil ikke snakke om de økte strømutgiftene folk og bedrifter opplever nå. Det passer fylkesordførerkandidaten bedre å snakke om maktspredning. Han kunne starte med å forklare hvorfor Senterpartiet ikke ønsker en strømstøtte som faktisk treffer bedriftene.

Senterpartiet vil ikke snakke om de økte matprisene. Aldri har det vært så stor forskjell på hva bonden får betalt, og hva melka koster i butikken.

Senterpartiet er i det hele tatt svært lite opptatt av å snakke om realpolitikk, og klamrer seg fast til gammel retorikk.

– Skole og samferdsel

Vi som står til valg til nye Buskerud har en plikt å fortelle hvorfor vi skal få tillit. For Høyres del er det enkelt: Vi vil prioritere skole og samferdsel. Vi har ambisjoner om å skape Norges beste skole i Buskerud. Vi vil styrke pendlertilbudet mellom Hønefoss og Oslo. Vi skal ta igjen vedlikeholdsetterslep på fylkesveinettet. Og vi skal være Bergensbanens viktigste ambassadør inn mot Stortinget.

Velger du Høyre velger du noen som faktisk står på for Buskerud, i stedet for å skrive virkelighetsfjerne leserinnlegg.