Tirsdag 16. juni var 13.443 personer registrert som helt ledige i regionen Vest-Viken, ifølge foreløpige tall fra Nav.

Det utgjør 5,2 prosent av arbeidsstyrken. I Viken fylke var ledigheten den siste uken på 5,8 prosent, mens den i landet som helhet var på 5,4 prosent av arbeidsstyrken.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 14.483 personer, eller 5,6 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 12.841 personer registrert som delvis ledige. Dermed var totalt 27.324 personer, eller 10,7 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos NAV.

– Trenden vi har sett de siste ukene fortsetter. Det er tredje uken på rad at vi i Vest-Viken ser en nedgang både blant de helt ledige og de delvis ledige. Vi ser en nedgang i nesten alle yrkesgrupper, noe som i hovedsak skyldes at det blir færre permitterte, forklarer direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg i en pressemelding.

Nedgangen er fortsatt størst innen butikk- og salgsarbeid, serviceyrker og annet arbeid, samt reiseliv og transport.

Permitterte

Ny statistikk fra NAV viser at 6.245 av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte og det samme gjelder 9 985 av de delvis ledige. Til sammen er 62 prosent av de helt og delvis ledige permittert.

Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 6 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.

Det er fortsatt kommunene Gol, Hemsedal og Hol som har den høyeste andelen permitterte av arbeidsstyrken i Vest-Viken.

Les også

Nå kan dette ordet forsvinne fra hverdagsspråket | Mette Eriksen

Høyest ledighet i Hemsedal

Den høyeste andelen helt ledige finner vi fortsatt i Hemsedal, med 15 prosent. Dette er fortsatt den høyeste andelen helt ledige i landet. Hol er også blant de ti kommunene i landet med høyest ledighet, og i Hol er 10,5 prosent av arbeidsstyrken helt ledige.

Den laveste andelen helt ledige i Vest-Viken er i Nore og Uvdal med 2,4 prosent av arbeidsstyrken.

Kvinner og menn

Det er en nedgang i antall helt ledige for både kvinner og menn i Vest-Viken.

Den 16. juni er antallet helt ledige menn 7.560 personer, noe som tilsvarer 5,6 prosent av arbeidsstyrken. For kvinner er antallet helt ledige nå 5.883 personer, noe som tilsvarer 4,9 prosent av arbeidsstyrken.

Fra 1.1.2020 ble fylket Viken etablert, men i NAV har vi delt Viken i de to NAV-regionene Øst-Viken og Vest-Viken. NAV Vest-Viken dekker kommunene i Buskerud (inkludert Svelvik), pluss Asker, Bærum og Jevnaker.