Gran kommune skal ansette ny leder for pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) fra kommende skoleår.

PPT er organisert sammen med barnehage og skole, tjenester de også samarbeider nært med. Stillingen er direkte underlagt kommunalsjef barnehage, skole og PPT, skriver avisen Hadeland.

Innenfor området har Gran kommune i dag sju årsverk.

Da søknadsfristen gikk ut 25. april, var det tre søkere til stillingen, én mann og to kvinner. Tiltredelse er 1. august.

Søkerne til stillingen er:

Marie Bolstad (29), pedagogisk psykologisk rådgiver fra Jevnaker.

Kjell Rune Myrland (46), leder PPT fra Gjøvik

Birgitte Stumph (61), pedagogisk psykologisk rådgiver fra Lillehammer.

LES OGSÅ: Se søkerlisten: Lokal søker vil ha lederjobb