Se søkerlisten! Disse vil overta Knut Emils lederjobb

Knut Emil Kolstø slutter som styrer i Svensrud natur- og idrettsbarnehage. Åtte personer ønsker å bli hans erstatter.