Se søkerlisten! Disse vil ha nøkkelrolle i offentlig samarbeid

Alle kandidatene er kvinner.