Se søkerlisten! Disse vil ha lederjobb på nye Ullerål skole

12 kandidater kjemper om den samme jobben i Ringerike.