Se søkerlisten! Disse vil ha lederjobb på lokal skole

Åtte kvinner og menn har søkt på stillingen som avdelingsleder ved Hov ungdomsskole i Ringerike.