Se søkerlisten! Disse vil ha jobben til Jan Inge

Åtte personer har søkt på stillingen som inspektør ved Sundvollen oppvekstsenter i Hole.