Se søkerlisten! Disse vil bli skolelos

Nylig lyste Jevnaker kommune ut en prosjektstilling ved Jevnaker ungdomsskole.