Se søkerlisten: Disse vil bli overlege ved Ringerike fengsel

Det er to søkere til stillingen som fengselsoverlege, og ingen av dem er lokale.