Se søkerlisten! Disse vil bli inspektør i Hole

Det er ti søkere til stillingen som undervisningsinspektør ved Røyse skole.