Se søkerlisten! Disse vil bli avdelingsleder på Helgerud

Totalt seks personer har søkt på stillingen som avdelingsleder ved Helgerud skole.