Se prislisten! Nå er Hole tilbake på toppen

Oversikten over omsatte eiendommer i april har en ting normalt ved seg.