Se listen! Disse lokale arrangørene har fått krisehjelp av Kulturrådet

232 arrangører har så langt mottatt 217 millioner kroner i støtte fra Kulturrådet. På listen finner vi tre lokale selskaper.