Se listen! Disse fikk midler av Sparebankstiftelsen DNB

16 lokale lag, foreninger og prosjekter har fått penger fra stiftelsen, den største tildelingen var på over en halv million kroner.