Se listen! Disse blir meddommere i tingretten

Kommunestyret i Ringerike har nå bestemt hvem som skal være meddommere fra kommunen i Ringerike tingrett.