Se liste: Disse virksomhetene har fått krisestøtte – i denne omgang

68 bedrifter i Ringerike, Hole og Jevnaker har fått utbetalt midler gjennom kompensasjonsordningen som er etablert for hardt rammet næringsliv.