Grunnen er i stor grad TikTok, forteller Chaterina og Even i et hovedoppslag i Ringerikes Blad forleden.

Kroppspress og trakassering oppleves som en del av hverdagen. I andre aldersgrupper opplever mange stress, ensomhet og utenforskap. En utfordring for helsevesenet? Sikkert, men utfordringen går også til oss alle som medmennesker.

Enøyenvitneberetning

Det er interessant å lese hvordan forholdene var blant folk da Jesus gikk her på jorden for bort imot 2000 år siden. En av hans medarbeidere, en tidligere toller, gir en fortettet skildring av forholdene i et par kapitler av sin øyenvitneberetning.

Vi møter en strøm av mennesker i nød; spedalske som var utstøtt av samfunnet, en dødssyk ungdom med store smerter, kvinne med høy feber, folk i havsnød, flere syke og sosialt utstøtte, en lam mann, ung pike som dør, kvinne med kroniske blødninger, to blinde menn og en psykisk plaget mann. Alle fikk omsorg, medfølelse og hjelp av Jesus.

Det står: «Da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse».

Eksempel til etterfølgelse

Slik var Jesus, men han var jo spesiell. Men fortellingen slutter ikke med det. Jesu kjærlighetsfylte handlinger var et eksempel til etterfølgelse. Derfor sendte han av sted de tolv nærmeste vennene for å lindre nød og fortelle om Guds kjærlighet.

En annen evangelieforteller føyer til at senere ble 70 gitt samme oppdrag. Alle opplevde at det fungerer. Den som vil gå og engasjere seg med Guds kjærlighet i ord og handling skal se at det fungerer. Og det fortsetter – be Gud om å sende ut mange, sa Jesus. Det er så uendelig mange som har behov for nærhet, omsorg og bønn.

Dette er kjernen i sann kristendom. Gud elsker oss, tilgir oss alle feilene. Jesus er garantisten. Så elsker vi fordi hans kjærlighet er i hjertet vårt.

Hver femte ungdom sliter – hjelp den du kjenner. Kanskje naboen er ensom, du vet det. Gjør noe med det. Kjenninger av deg lever i konflikt? Be om forståelse og gode ord. Engasjer deg!

Velkommen på gudstjeneste i helga. Kikk gjerne på Matteusevangeliet kapitlene 8, 9 og 10. Spennende!