Ringerike kommunes sending starter klokken 11, og du kan se den i vinduet øverst. Det er orienteringer først, og lunsjpause mellom klokken 13 og 13.50. Fra klokken 14.20 starter behandlingen av sakslisten.

Dette er orienteringene:

 • Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS (HRA)
 • Viken kommunerevisjon IKS v/ Inger-Anne Fredriksen, daglig leder
 • Ringeriksbadet AS v/Ole-Magnus Strande
 • Menova AS
 • 13:00 – 13:50 Lunsj
 • Status Næringsplan ved Harriet Slaaen, enhetsleder og Lina-Maria Linge, næringsrådgiver

Sakliste, fra klokken 14.20:

 • Årsregnskap og årsrapport 2022 - Ringerike kommune
 • Utbyggingsavtale Osloveien 36
 • VGM Biokarbon Follum - utbyggingsavtale
 • Haugsbygd arena
 • Anskaffelse av utleieboliger til boligsosiale formål
 • Endringer i selskapsavtalen for Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS
 • Selskapsavtale for Viken kommunerevisjon IKS
 • Høring - Kvinnehelseutvalgets NOU 2023:05 - den store forskjellen - Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse
 • Innspill til Jevnaker kommune sitt forslag til planprogram for områdereguleringsplan for fritidsbebyggelse ved Mylla
 • Samarbeid med Generasjon M
 • Utvidelse av gratisprinsipp
 • Riddergården - fra referansegruppe til utvalg